top of page

சுவையான பனைகளில் இருந்து, உண்மையான மற்றும் சுத்தமான பனை வெல்லம் வெவ்வேறு எடைகளில் சிறந்த தரம் மற்றும் நியாயமான விலையில் கிடைக்கிறது.

பனை வெல்லம்

SKU: 364115376135191
₹250.00 Regular Price
₹225.00Sale Price
  • சுவையான பனைகளில் இருந்து, உண்மையான மற்றும் சுத்தமான பனை வெல்லம் வெவ்வேறு எடைகளில் சிறந்த தரம் மற்றும் நியாயமான விலையில் கிடைக்கிறது.

bottom of page